Wie zijn wij


Rob Frijns heeft in Leiden gestudeerd en is zijn carrière begonnen in 1993. Hij heeft zich uitsluitend toegelegd op het Strafrecht toen hij bij het kantoor van mr Piet Doedens in Utrecht startte. Sinds 2001 voert hij zelfstandig zijn eigen strafpraktijk. Zijn jarenlange ervaring in het strafrecht heeft hij in september 2018 gebundeld met de ervaring van de aan de Universiteit van Utrecht afgestudeerde Noëlle Pieterse.

Noëlle Pieterse is in 2000 begonnen bij Carels Advocaten waar ook zij direct een keuze heeft gemaakt voor het voeren van een strafpraktijk die zij sinds 2006 zelfstandig uitoefent en nu dus in samenwerking met Rob Frijns. Daarnaast is Noëlle ook gespecialiseerd in jeugdzaken (straf en civiel).
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Beiden zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtspecialisten (www.nvsa.nl) en kunnen bogen op een goede expertise in geruchtmakende (en minder spraakmakende) grote (en kleine) strafzaken waarbij juridische complexiteit voor hen geen struikelblok vormt.


Rob heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Strafrecht

Noëlle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Strafrecht en Jeugdstrafrecht
Personen – en Familierecht: Jeugdbeschermingsrecht

Op grond van deze registratie zijn zij beiden verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Hun keuze voor huisvesting viel op een karakteristiek pand in Kralingen.


Strafzaken


Zowel Rob Frijns als Noëlle Pieterse zijn gespecialiseerd in de behandeling van straf- en jeugdzaken en hebben hierin ruime ervaring. Beiden hebben een landelijke praktijk en staan zowel particulieren als bedrijven bij tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt. Hun no-nonsens aanpak is kenmerkend voor de wijze waarop zij hun strafzaken behandelen. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten hebben een samenwerkingsovereenkomst met mr. Jürgen Liauw, die in het zelfde kantoorpand is gevestigd

Voor een eerste kennismakingsgesprek worden geen kosten in rekening gebracht.Tarieven


Uurtarief
Wij hanteren een uurtarief van € 300,00 per uur excl. BTW

Prijsafspraken
Het is ook mogelijk afspraken te maken over ons honorarium:
- Vaste prijsafspraak voor de behandeling van de hele strafzaak
- Resultaatafhankelijke beloning

Rechtsbijstandsverzekering
Hoewel de behandeling van strafzaken vaak is uitgesloten bij rechtsbijstandsverzekeringen adviseren wij u graag hoe hierin te handelen.

Gefinancierde rechtsbijstand (Pro Deo)
Ons kantoor behandelt ook strafzaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Indien u hiervoor in aanmerking komt (Zie www.rvr.org) dan zullen de advocaatkosten voor rekening komen van de overheid en bent u ons slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen éénmalige eigen bijdrage verschuldigd. Als u zich in voorlopige hechtenis bevindt dan kunt u hier zonder meer aanspraak op maken, maar in sommige gevallen kunnen de kosten weer op u verhaald worden als achteraf blijkt dat u boven de inkomensnormen valt. Wij adviseren u hier graag over.